ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗುಲ್ಬರ್ಗ

ಸಿಮನ್ಸ್‌ - ಸಿಎಮ್‌ಕೆಕೆವೈ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಸೀಮೆನ್ಸ್ - ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಹೆಸರು

ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರು

ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು)

           ವಿಷಯ

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ (ಶಿಕ್ಷಣ)

ಕೌಶಲ್ಯಸೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ

1

●ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ

● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

● ಪಿಎಲ್ಎಂ

● ಕ್ಯಾಡ್

● ಆರ್ ಪಿಟಿ

ಕ್ಯಾಡ್-ಪಿಎಲ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

90

ಎನ್.ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ

ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಟಿಸಿ ಬಳಸಿ -ಟಿಸಿಯುಎ

● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ  ಏಕೀಕರಣ

 ● ತ್ವರಿತ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪಿಂಗ್

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್-ಪಿಎಲ್ಎಂ

2

● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

● ಕ್ಯಾಡ್

● ಸಿಎಇ

ಕ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

80

ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ

ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಸೀಮಿತ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪರಿಚಯ

● ಮೋಷನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್-ಮೋಷನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

3

● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

● ಕ್ಯಾಡ್

● ಸಿಎಇ

ಸಿಎಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

100

ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ

ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಸೀಮಿತ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಚಯ

● ಮುಂದುವರಿದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್-ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

4

●ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

●ತ್ವರಿತ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪಿಂಗ್

● ಪಿಎಲ್ ಎಂ

● ಕ್ಯಾಡ್

● ಆರ್.ಪಿಟಿ

ಕ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಅಡೆಟೀವ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

60

●ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

 ● ತ್ವರಿತ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪಿಂಗ್

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್-ಆರ್ ಪಿಟಿ

5

ಆಟೋಮೇಶನ್

ಆಟೋಮೇಶನ್

ಆಟೋಮೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

80

●ಪಿಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ

 ಬೇಸಿಕ್ಸ್

● ಎಸ್.ಸಿಎಡಿಎ ಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್

ಎನ್.ಎ.

ಪಿಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿಎಡಿಎ ಡಿಸೈನಿಂಗ್

6

● ಸಿಎನ್ ಸಿ ನಿಯಂತ್ರಕ

● ಸಿಎನ್ ಸಿ ಯಂತ್ರ

ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ.

ಸಿಎನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

130/70

● ಟರ್ನಿಂಗ್- ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್- ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್

●ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನಿಂಗ್

● ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನಿಂಗ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅರಿವು

ಸಿಎನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

7

●ಆಟೋಮೇಶನ್

● ಪ್ರೋಸಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್

●ಆಟೋಮೇಶನ್● ಪ್ರೋಸಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್

ಪಿಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

80

● ಪಿಎಲ್ ಸಿಯ ಬೇಸಿಕ್ಸ್

● ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ನ ಬೇಸಿಕ್

ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನ

ಪಿಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ - ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಸೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳು

8

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

ಕ್ಯಾಡ್

ಕ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು

90

●ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ

ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು

● ಬಹತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ + ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

9

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

ಕ್ಯಾಡ್

ಕ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್

80

● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ + ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್

10

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

ಕ್ಯಾಡ್

ಕ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

80

●ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ

ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ + ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್

11

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ

ಇಂಧನ

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

100

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆ

12

ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

●ಆಟೋಮೇಶನ್ ●ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

80

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

ಪಿಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್

13

● ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ

● ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ

ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

40

ಬಿ.ಟೆಕ್

 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ ಐ.ಟಿ.ಐ.

ಎನ್.ಎ.

ಕ್ಯಾಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

14

● ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್

● ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್

ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

80

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

15

● ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್

● ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್

ಐಒಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

50

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

ಐಒಟಿ - ಡಾಟೋನಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್

ಸಿಮನ್ಸ್ - ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ (ಮುಂದುವರಿದ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಹೆಸರು

    ಡೊಮೇನ್

    ಹೆಸರು

 ಕೋರ್ಸ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಅವಧಿ (ಗಂಟೆ

ಗಳು.)

  ಕೋರ್ಸ್    ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ.

  ವಸ್ತು ವಿಷಯ

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ (ಶಿಕ್ಷಣ)

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ (ತರಬೇತಿ/ ಅನುಭವ)

1

● ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ

● ಕ್ಯಾಮ್● ಸಿಎಡಿ

ಸಿಎಡಿ-ಸಿಎಎಂನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

300

8,000/-

●ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

● ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು

● ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

● ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್

● ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಡಿಪ್ಲೊಮಾಬಿ.ಟೆಕ್ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

2

● ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ

● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

● ಪಿಎಲ್ಎಂ

● ಕ್ಯಾಡ್

ಕ್ಯಾಡ್-ಪಿಎಲ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

300

8,000/-

● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ

ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

● ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು

● ಬೃಹತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

● ಟಿಸಿಯುಎ – ಟಿಸಿ ಬಳಸಿ

● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

 

 

 

 

 

3

● ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ

● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

● ಪಿಎಲ್ಎಂ

● ಕ್ಯಾಡ್

● ಸಿಎಇ

ಸಿಎಡಿ-ಸಿಎಇಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

300

8,000/-

ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ

ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

● ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು

● ಸೀಮಿತ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಚಯ

●ಮೋಷನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್

● ಮುಂದುವರಿದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು

● ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಬಿ.ಟೆಕ್ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

4

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್

ಡಿ.ಎಂ.

ಟೆಕ್ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ  ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

300

8,000/-

● ಟೆಕ್ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ – ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

● ಟೆಕ್ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ - ಹರಿವು

ಬಿ.ಟೆಕ್ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

5

ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಡಿ.ಎಂ.

ಟೆಕ್ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

300

8,000/-

● ಟೆಕ್ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ – ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

● ಟೆಕ್ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ - ಫ್ಲೋ

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

6

● ಆಟೋಮೇಶನ್

● ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

● ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್

●ಆಟೋಮೇಶನ್

●ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್● ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

300

8,000/-

ಪಿಎಲ್ ಸಿಯ

● ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಎ.

● ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

● ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್

● ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಿಸಿಎಸ್ 7 ಬೇಸಿಕ್ಸ್

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಘಟಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನ

ಸಿಮನ್ಸ್ - ಸ್ಪೆಶಲೈಸೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು 

ಕ್ರ.ಸಂ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಹೆಸರು

ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರು

ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು.)

ಕೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ.

ವಿಷಯ

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ (ಶಿಕ್ಷಣ)

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ (ತರಬೇತಿ/ ಅನುಭವ)

1

● ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ

● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

● ಕ್ಯಾಮ್

● ಪಿಎಲ್ಎಂ

● ಕ್ಯಾಡ್

● ಸಿಎಇ

ಕ್ಯಾಡ್-ಸಿಎಎಂ- ಸಿಎಇ- ಪಿಎಲ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್

600

12,000/-

●ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಭೂತ
ಅಂಶಗಳು
 ● ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್
● ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್
● ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು
● ಬೃಹತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
● ಟಿಸಿಯುಎ
● - ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ
● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ
● ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತ
● ಅಣಕು
● ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು
● ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
● ಸ್ಥಿರ ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಹು ಅಕ್ಷದ ತಯಾರಿಕೆ
● ಸೀಮಿತ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪರಿಚಯ
●ಮೋಷನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್
● ಮುಂದುವರಿದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
● ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
● ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ಸ್

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

2

● ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ

● ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

● ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್

● ಪಿಎಲ್ಎಂ
● ಕ್ಯಾಡ್

● ಸಿಎಇ
● ಎಲ್ಎಂಎಸ್

ಕ್ಯಾಡ್-ಸಿಎಇ- ಪಿಎಲ್ಎಂ- ಎನ್ ವಿಎಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್

600

12,000/-

ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್

● ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್
● ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್
● ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು
● ಬೃಹತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
● ಟಿಸಿಯುಎ – ಟಿಸಿ ಬಳಸಿ
● ಟಿಸಿಯುಎ - ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
● ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ
● ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತ
● ಅಣಕು
● ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
● ಸೀಮಿತ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
● ಮೋಷನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್
● ಮುಂದುವರಿದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
● ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
● ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ಸ್
● ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನ
● ಕಂಪನ  ಅಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
● ಶಬ್ದ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

3

● ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ
● ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್

● ಡಿಎಂ
● ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್

ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ – ರಾಬ್ ಕ್ಯಾಡ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್

600

12,000/-

● ಟೆಕ್ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ – ರಾಬ್ಕ್ಯಾಡ್
● ಬೇಸಿಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
● ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ಎಂಐಜಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
● ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್- ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
● ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ಟಿಐಜಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
● ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್

ಬಿ.ಟೆಕ್

ಎಂ. ಟೆಕ್

ಎನ್.ಎ.

ಸಿಮನ್ಸ್‌ - ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-05-2022 08:11 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080