ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

2022-2023 ಎಂಟೆಕ್‌ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಗಳು ತೆರೆದಿವೆ


ದಿನಾಂಕ 28-05-2022 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಯಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಫೋರ್ಮನ್ ದರ್ಜೆ-2, ಇನ್ಸ್‍ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆ-1 ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ದರ್ಜೆ-4 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ


ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಬೋಧಕರು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ


ದಿನಾಂಕ 28-05-2022 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಯಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ.


ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ


M.Tech ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ KEA ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2022-23


 ದಿನಾಂಕ 23-07-2022 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ 


ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೭-೨೦೨೨ ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ


ದಿನಾಂಕ 04-10-2019 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ
ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ
ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ


ದಿನಾಂಕ 04-10-2019 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ


ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೭-೨೦೨೨ ರ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ


ದಿನಾಂಕ 14-06-2022 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ .


ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2022.


ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04-10-2019  ರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ


ದಿನಾಂಕ 14-06-2022 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ


ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ


ಸರ್ಕಾರಿ ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ(ಮನಃಶಾಸ್ತç) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ


  ದಿನಾಂಕ 16-02-2019 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ


ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು 371 ಜೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ / ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೇಡರ್‌ಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ


27-04-2022, 28-04-2022, 29-04-2022 ಮತ್ತು 30-04-2022 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 


ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ರಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.


 ದಿನಾಂಕ 18/03/2022 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿಧಿ 371 (ಜೆ) ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕಾಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶದ “ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-2ʼʼ , “ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-3ʼʼ,“ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-4ʼʼ ಹಾಗೂ “ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-2ʼʼ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.  - 


ದಿನಾಂಕ 6.01.2022 ಹಾಗು 7.01.2022ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿಧಿ 371(ಜೆ) ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ  (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ (1) ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇಂಜೀನಿಯರಂಗ್ (2) ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-2 (3) ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-4 (4) ಇನ್ಸ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹಾಗು (5) ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಹಾಗು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಓಎಂಆರ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


  ಎ .ಐ .ಸಿ. ಟಿ .ಇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ


 

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 2021-22 ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ.


 

ಎ .ಐ .ಸಿ. ಟಿ .ಇ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ- ಡಿಪ್ಲೊಮಾ


 

ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ / ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಡಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ


 

ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಎಂ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ


 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ - ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್


 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ (ಡಿಪಿಎಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಪಿ, ಐಇ, ಎಂಎಸ್ಇ ಎಚ್ಇಡಿ ಲೆಟರ್ 06.08.2015 ರಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರವೇಶ))


 


Notifications from https://karunadu.karnataka.gov.in/gttc 

Sl.No Name File Size Title  
1

Final eligible list of the candidates to appear for written test for Direct Recruitment to the various cadres for Hyderabad Karnataka Region Posts for State Level Office, as per Article 371(J) of the Constitution. Vide office notification dated 04-10-2019

 1. Technician Gr.II

 2. Technician Gr.III

 3. Technician Gr.IV

 4. Assistant Gr.II

   

Final eligible list of the candidates to appear for written test for Direct Recruitment to the various cadres for Hyderabad Karnataka Region Posts for State Level Office, as per Article 371(J) of the Constitution. Vide office notification dated 04-10-2019

 • Technician Gr.II
  • Technician Gr.II - Details of Notification (624.52 KB)
  • Technician Gr.II- Syllabus - Paper -I and II (665.66 KB)
 • Technician Gr.III
  • Technician Gr.III- Details of Notification.pdf (624.52 KB)
  • Technician Gr.III- Syllabus -Paper -I and II.pdf​ (669.20 KB)
 • Technician Gr.IV
  • Technician Gr.IV-Details of Notification (622.50 KB)
  • Technician Gr.IV-Syllabus -Paper -I and II​ (593.02 KB)
 • Assistant Gr.II
  • Assistant Gr.II- Details of Notification (624.46 KB KB)
  • Assistant Gr.II-Syllabus-Paper -I and II (580.97 KB)
 
2.

Marks obtained list by candidates appear for interview on 27-01-2022 for the post of Principal on contract basis

 645.64 KB  Marks obtained list by candidates appear for interview on 27-01-2022 for the post of Principal on contract basis  
3.

Question paper & answer key for various posts for which examination was held on 6 & 7 of January 2022 for Direct Recruitment To Kalyana Karnataka (Hyderabad Karnataka) 371J Region Posts – 2022

   Question paper & answer key for various posts for which examination was held on 6 & 7 of January 2022 for Direct Recruitment To Kalyana Karnataka (Hyderabad Karnataka) 371J Region Posts – 2022  
4

Marks obtained list by candidates appear for interview on 27-01-2022 for the post of Principal on contract basis

 645.64 KB  Marks obtained list by candidates appear for interview on 27-01-2022 for the post of Principal on contract basis  
5

Provisional selection list of Principal on contract basis

  144.54 KB    Provisional selection list of Principal on contract basis  
6

Principal on contract basis - Provisional eligible candidates list for Interview

 639.02 KB  Principal on contract basis - Provisional eligible candidates list for Interview  
7  

 GTTC Invites Application for the post of Tool Designer, / CAD - CAM Engineer, / Tool Maker / CNC Operator, / Technician for GTTC Bangalore Service centre

 

   GTTC Invites Application for the post of Tool Designer, / CAD - CAM Engineer, / Tool Maker / CNC Operator, / Technician for GTTC Bangalore Service centre
 • Advt copy
 • Application form
 
8

Provisional selection list of Principal on contract basis

144.54 KB Provisional selection list of Principal on contract basis  
9

Admission Announcement 2021-22 to M-Tech in Tool Engineering Course.

 

    Admission Announcement 2021-22 to M-Tech in Tool Engineering Course English Version / Kannada Version  
10

Additional Information of Kalyan Karnataka (Hyderabad Karnataka) Notification Published On 16-11-2021

 23.51 KB  Additional Information of Kalyan Karnataka (Hyderabad Karnataka) Notification Published On 16-11-2021  
11

Notificaiton of Principals on contract basis and Application Form

 

   Notificaiton of Principals on contract basis and Application Form
 • Notificaiton of Principal on contract
 • Principal on contract Application format
 
12

Final eligible list of the candidates to appear for written test / interview for Direct Recruitment to the various cadres for Hyderabad –Karnataka Region under local cadre as per Article 371J of the constitution. Vide office notification dated 16-02-2019.

 

 • Assistant Manager

 

 1. Assistant Manager - Details of Notification 622.36 KB

 

 • Lecturer Engineering

 

 1. Lecturer (Engineering) Details of Notification     652.43 KB

 2. Lecturer (Engineering) Syllabus - Paper -I and Paper -II     704.47 KB

 

 • Technician Gr.II

 

 1. Technician Gr.II - Details of Notification   636.95 KB

 2. Technician Gr.II Syllabus - Paper - I and Paper -II     668.32 KB

 

 • Instructor Gr.I

 

 1. Instructor Gr.I - Details of Notification    823.08 KB

 2. Instructor Gr.I -Syllabus - Paper -I and Paper -II 668.59 KB

 

 • Technician Gr.IV

 

 1. Technician Gr.IV - Details of Notification   808.84 KB

 2. Technician Gr.IV -Syllabus - Paper -I and Paper -II   609.48 KB

 

 • Assistant Gr.II

 

 1. Assistant Gr.II - Details of Notificaiton   635.26 KB

 2. Assistant Gr.II - Syllabus - Paper -I and Paper -II  581.13 KB

   Final eligible list of the candidates to appear for written test / interview for Direct Recruitment to the various cadres for Hyderabad –Karnataka Region under local cadre as per Article 371J of the constitution. Vide office notification dated 16-02-2019.
 • Assistant Manager
 1. Assistant Manager - Details of Notification 
 • Lecturer Engineering
 1. Lecturer (Engineering) Details of Notification     
 2. Lecturer (Engineering) Syllabus - Paper -I and Paper -II     
 • Technician Gr.II
 1. Technician Gr.II - Details of Notification   
 2. Technician Gr.II Syllabus - Paper - I and Paper -II     668.32 KB
 • Instructor Gr.I
 1. Instructor Gr.I - Details of Notification    
 2. Instructor Gr.I -Syllabus - Paper -I and Paper -II 
 • Technician Gr.IV
 1. Technician Gr.IV - Details of Notification   
 2. Technician Gr.IV -Syllabus - Paper -I and Paper -II   
 • Assistant Gr.II
 1. Assistant Gr.II - Details of Notificaiton   
 2. Assistant Gr.II - Syllabus - Paper -I and Paper -II  
 
13

Provisional eligible list of the candidates to appear for written test / interview for Direct Recruitment to various cadres for Hyderabad –Karnataka Region under State Level cadre as per Article 371J of the constitution. Vide office notification dated 04-10-2019

 

 

415.91 KB

415.54 KB

385.14 KB

383.75 KB

382.72 KB

384.94 KB

 

Provisional eligible list of the candidates to appear for written test / interview for Direct Recruitment to various cadres for Hyderabad –Karnataka Region under State Level cadre as per Article 371J of the constitution. Vide office notification dated 04-10-2019.

 1. Assistant Manager
 2. Foreman Gr.II
 3. Technician Gr.II
 4. Technician Gr.III
 5. Technician Gr.IV
 6. Assistant Gr.II
 
14

PDTD Brochure

  3.44 MB   PDTD Brochure   
15

Application form for the Academic year 2021-22

  650.35 KB   Application form for the Academic year 2021-22  
16

M.tech Brochure for the Academic year 2021-22

 4.23 MB  M.tech Brochure for the Academic year 2021-22  
17

Cancellation of Accounts Assistant due to Covid-19 pandemic

  574.50 KB   Cancellation of Accounts Assistant due to Covid-19 pandemic  
18

Sakala Bannar

  1.45 MB   Sakala Bannar  
19  

M.Tech Admission Details

 

 

148.13 KB

476.94 KB

 M.Tech Admission Details
 • M.Tech Advertisement
 • M.Tech Admission Brochure-2020-21
 
20

  Advertising publication

89.47 KB Advertising publication  
21

Direct Recruitment of various Posts for

Hyderabad Karnataka Region under Article 371(J) GTTC Centres

 342.37 KB  Direct Recruitment of various Posts for Hyderabad Karnataka Region under Article 371(J) GTTC Centres  
22

COE course Application Form

 484 KB  COE course Application Form  
23

 Counselling for PDTD

  163 KB  Counselling for PDTD  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-01-2023 11:46 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080